Eiken Bijgebouw Bouwpakket

Published Jun 24, 22
5 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Stalen Bijgebouw

Onderstaande vragen kunnen u hierbij helpen. 1 - bijgebouw huis. 1.1 Analyse van een bouwperceel A) Wat is de bestemming van het perceel volgens het goedgekeurde gewestplan? Indien het perceel in een van de verschillende soorten woongebied ligt, is dat al een hele geruststelling (kant en klaar bijgebouw). Als het perceel in het woonuitbreidingsgebied ligt, kunt u daar niet zomaar op bouwen.

Uitzonderingen zijn soms mogelijk in de volgende gevallen: • Het perceel maakt deel uit van een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling; • Het betreft een bedrijfswoning bij een landbouw- of tuinbouwbedrijf, of een woning voor bewakingspersoneel bij het bedrijf op een industrieterrein. B) Is uw perceel gelegen binnen een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg (B.P.A.) of ruimtelijk uitvoeringsplan (R (houten bijgebouw).U.P.)? Zo ja, dan onderzoekt u best: • wat de bestemming van de grond is; • wat de stedenbouwkundige voorschriften bepalen in verband met de plaatsing van het gebouw, de afstanden ten opzichte van de perceelsgrenzen, de te gebruiken materialen, de dakhelling, het aantal bouwlagen enzovoort.Het is immers van belang niet enkel de bestemming van de gronden te kennen op het moment zelf, maar ook te weten wat er later door anderen of uzelf gebouwd mag worden of wat er door de gemeente gepland is - bijgebouw aan huis. Deze informatie staat in de plannen opgetekend. C) Ligt uw perceel in een verkaveling? Indien het perceel grond een lot is uit een goedgekeurde verkaveling, dan moet u er rekening mee houden dat onder bepaalde voorwaarden een verkavelingsvergunning kan vervallen en daarom niet meer geldig is.

Bovendien gelden voor een verkaveling altijd bepaalde verkavelingsvoorschriften, waar rekening moet mee gehouden worden. D) Bestaat er ook een stedenbouwkundige verordening? Stedenbouwkundige verordeningen bevatten voorschriften van stedenbouwkundige aard die onder meer betrekking kunnen hebben op bouwwerken, constructies of installaties boven en onder de grond. Ze worden opgemaakt op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en zijn van toepassing voor het gebied waarop ze betrekking hebben - bijgebouw afbreken zonder vergunning.

a. bijkomende stedenbouwkundige normen op i. bijgebouw vergunningsvrij. v.m. de maximum dakhoogte of de te gebruiken materialen… Daarover verder meer. www. zemst.be E) Bestaat er een rooilijnplan? Een rooilijnplan legt met een lijn de toekomstige grens vast tussen het openbare domein en de private eigendommen. zonnepanelen op bijgebouw. Dit heeft als gevolg dat vóór de rooilijn geen nieuwbouw mogelijk is.Vaak wordt op het rooilijnplan ook de bouwlijn weergegeven. De zone tussen de bouw- en de rooilijn wordt de achteruitbouwstrook genoemd. De bouwlijn vormt de grens tussen het hoofdgebouw en de achteruitbouwstrook. Hoofdgebouwen kunnen enkel worden opgericht tegen of achter de bouwlijn. De rooilijnplannen kan u komen inkijken op de dienst openbare werken.

Houten Bijgebouw Prijs

Bestaat er een onteigeningsplan waarin het perceel is opgenomen? Zo ja, op welke termijn wordt een onteigening gepland? Wordt het perceel volledig of gedeeltelijk onteigend? Waarom en door wie wordt er onteigend? G) Bestaan er erfdienstbaarheden? Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een erf wordt bezwaard ten bate van een erf dat aan een eigenaar toebehoort. houten bijgebouw plat dak.

Een aantal erfdienstbaarheden, zoals ondergrondse leidingen die sommige percelen doorkruisen, kunt u bekomen bij de dienst Openbare Werken. kostprijs bijgebouw 30m2. Tevens kent de gemeente sommige openbare erfdienstbaarheden van doorgang, zoals voetwegen, loswegen en dergelijke. Andere erfdienstbaarheden worden in de aankoopakte opgenomen (bijgebouw thermowood). H) Hoe is de omgeving rond het perceel? Informeer ook naar de uitrusting van de openbare weg waar u gaat bouwen: is er riolering, waterleiding, gas, elektriciteit, teledistributie en telefoon, en welke zijn de voorwaarden tot aansluiting? Dient er een overwelving geplaatst te worden? Is het perceel gelegen in watergevoelig gebied? Zijn er geluidsbronnen in de buurt? 1.

Hij zal eventuele "gebreken" kunnen vaststellen die voor u verborgen blijven (oriëntering, bodemgesteldheid, niveauverschillen, scheuren, vocht, …) - prijs bijgebouw per m2 (poolhouse). Indien u na het overlopen van deze vragen nog steeds het beoogde goed wenst te kopen of een woning wenst te bouwen of te verbouwen, dan wendt u zich best tot het gemeentehuis. bijgebouw afbreken zonder vergunning.

De betrokken ambtenaar kan u informeren of het goed al dan niet in een goedgekeurde verkaveling, een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan is gelegen. Hij verstrekt u informatie over het type bebouwing (halfopen, open of gesloten bebouwing), de voorschriften aangaande inplanting, bouwhoogte, dakvorm en materialen, enz… 3 1 - eikenhouten bijgebouw prijzen.d. De eigenaar, verkoper of notaris moet op het ogenblik van de verkoop kunnen garanderen dat het wel degelijk om een perceel bouwgrond gaat en moet hiervoor een identificatie van het onroerend goed aanvragen bij de dienst stedenbouw. Wanneer een notaris een fout heeft gemaakt door vergetelheid, onachtzaamheid, slordigheid, enz… kan u terecht bij: C.V.02 505 08 70 www. notaris.be U kan deze verzekering enkel aanspreken via de notaris zelf. Weigert hij medewerking, contacteer dan de voorzitter van de notariskamer van het gerechtelijk arrondissement waartoe de notaris behoort. Meer info kan u krijgen bij: Koninklijke Federatie van Notarissen Bergstraat 30-34, 1000 Brussel tel. 02 505 08 10 www.

Bijgebouw Zonder Architect

2.2 De optie Indien een potentiële koper niet honderd procent zeker is van een mogelijke aankoop en nog wat bedenktijd wenst, dan kan hij eventueel een optie nemen op het goed. Hierbij verbindt de verkoper er zich toe het goed niet aan iemand anders te verkopen binnen een bepaalde termijn, bv.

Als de potentiële koper binnen die periode besluit om het goed aan te kopen dient hij de verkoper hiervan schriftelijk te verwittigen. De optie wordt dan gelicht en de verkoop is definitief. Daarom is het van belang dat net zoals bij een onderhandse verkoopovereenkomst alle verkoopsmodaliteiten nauwkeurig zijn opgenomen. Indien de potentiële koper binnen de afgesproken termijn geen initiatief neemt, verloopt de optie en is de eigenaar vrij om het goed aan iemand anders te verkopen.

1. 2.3 De voorlopige verkoopsovereenkomst Indien de koper en de verkoper het eens zijn over de verkoopsmodaliteiten, dan wordt een voorlopige of onderhandse verkoopovereenkomst afgesloten, die als basis dient voor de latere, authentieke notariële akte. Omdat deze overeenkomst bindend is, is het van het allergrootste belang dat zij zorgvuldig wordt opgesteld en dat eventuele opschortende voorwaarden worden vermeld.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Navigation

Home

Latest Posts

Jaaropgave Hypotheek

Published Jul 28, 23
5 min read

Mijn Munt Hypotheek

Published Jul 21, 23
10 min read

Nationale Hypotheek Garantie Kosten

Published Jul 20, 23
10 min read